• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Faciliteiten

Vondstenopslag

Het Vlaams Erfgoed Centrum heeft de beschikking over uitstekende opslagfaciliteiten. Vondsten en stalen worden opgeslagen in de centrale verwerkingsruimte en burelen. Er zijn diverse ruimtes ingericht speciaal voor de opslag van vondstmateriaal waar de dozen en objecten gevrijwaard zijn van vocht en water. Het materiaal dat bewaard kan worden bij omstandigheden zonder speciale condities wordt opgeslagen in daarvoor geschikte stellingen in het hoofddepot. De temperatuur in deze ruimte is 15-20 graad Celsius, relatieve vochtigheid 40-60%; dit kan worden geregeld en wordt dagelijks gecontroleerd.

De ruimte kent ramen welke alle voorzien zijn van gordijnen die permanent zijn gesloten zodat de lichtinval is beperkt en direct zonlicht is uitgesloten. Er vinden in deze ruimte geen andere activiteiten plaats behalve voor het uitlenen en terugplaatsen van materiaal. 

Voor stalen en vondsten die koel bewaard moeten worden is een koelcel beschikbaar. Dit is een donkere ruimte waar continu een temperatuur van rond de 7 graad Celsius wordt gehandhaafd. (Geconserveerd) metaal kan worden opgeslagen in een kamer waar een klimaat heerst met een lage luchtvochtigheid van zo’n 20%, deze wordt gehandhaafd door middel van een ontvochtiger.

Het pand waarin de vondsten zijn opgeslagen is voorzien van inbraakalarm en er zijn voorzieningen ten behoeve van brandpreventie. Vondstmateriaal staat nergens direct op de grond maar op hoogte zodat ze bij een mogelijke calamiteit met wateroverlast veilig staan.

Conservering en restauratie

Kwetsbare materialen kunnen worden behandeld en geconserveerd in het uitgebreide conserveringsatelier. De conserveringsspecialisten hebben een jarenlange ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van conservering en consolidatie van materialen als metaal, glas, steen, leer, textiel en hout. Het atelier biedt ruimte aan minuscuul kleine objecten tot grote objecten zoals scheepsbalken. In dit laboratorium wordt tevens aardewerk gerestaureerd.

 

 

U bent hier:

f m