• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Prospectie: boringen

Met verkennende boringen kunnen we aan de gelaagdheid en de kleur van de opgeboorde grond, en uit eventuele vondsten, afleiden of er sporen zijn van menselijke activiteit. Zo schatten we de kans op archeologische waarden in. Met systematische boringen verzamelen we informatie over de omvang, de staat en de datering van archeologische resten. Ook kan de evolutie van het landschap worden bestudeerd.

Indien op basis van het bureauonderzoek in een plangebied archeologische resten verwacht worden, kan veldprospectie een adequate onderzoeksmethode zijn om eventuele archeologische resten op te sporen. Daarnaast kunnen landschappelijke boringen gezet worden, of archeologische boringen.

Boringen in het veld

Boorkernen 

U bent hier:

f m