• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Landschapsarcheologie

Tijdens opgravingen komen vaak vondsten tevoorschijn die licht kunnen werpen op de omgeving van de vindplaats. Het VEC verzorgt de uitvoering van fysisch geografisch, botanisch en zoölogisch onderzoek. De zaden en pollen van planten laten zien hoe het landschap eruit gezien heeft, hoe er gebruik van werd gemaakt en of er bijvoorbeeld gewassen werden verbouwd of dat het terrein braak gelegen heeft. De bodemopbouw die door fysisch geografen in kaart gebracht wordt vertelt de geschiedenis van bijvoorbeeld een rivierloop of de vernatting of verdroging van een gebied. Dierenbotten en -botjes vertellen over veeteelt, milieu of ongedierteplagen.

botjes van knaagdieren © VEC   profielbeschrijving©VEC

 

 

U bent hier:

f m