• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Expertise

Archeologisch onderzoek kent vele aspecten en verschillende mate van intensiteit. Zo kunnen we met een bureauonderzoek al goed bestuderen wat er in de bodem van uw terrein te verwachten valt aan resten uit het verleden. Met een booronderzoek maken we kijkgaatjes in de bodem waardoor we kunnen zien hoe de bodemopbouw is en hoe groot de kans is dat eventuele resten nog aanwezig zijn op de de locatie. 

We hebben alles in huis om voor u snel vast te stellen of er erfgoed in uw terrein zit, wat de conditie van deze resten is, en deze vakkundig op te graven en te onderzoeken. Kijkt u maar eens naar de verschillende vormen van onderzoek die het VEC u te bieden heeft.

Kijk in de kolom rechts hiernaast voor meer informatie over de verschillende soorten onderzoek.

U bent hier:

f m