• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Opgraving

Indien na vooronderzoek blijkt dat waardevolle archeologische resten aanwezig zijn en deze niet behouden kunnen blijven, zal een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving noodzakelïjk zijn. Hierbij worden de aanwezige archeologische waarden vakkundig opgegraven, gedocumenteerd en nader onderzocht. Hierbij worden de richtlijnen uit het Programma van Maatregelen van het vooronderzoek (archeologienota/nota) gevolgd. We verwijderen de grond laag voor laag. Grondsporen en vondsten worden in grondvlak ingemeten, gefotografeerd en gedocumenteerd. Sporen worden gecoupeerd en zo mogelijk gedateerd. In stedelijke contexten registreren we de ophogingspakketten en bestuderen we hun relatie tot de bewoningsresten. Zo reconstrueren we de geschiedenis van het terrein van de vroegste bewoning tot nu. De resultaten verwerken we in een rapport met een wetenschappelijke analyse van de vindplaats.

Een archeologische opgraving gebeurt enkel zodra vast is komen te staan dat het gebied van hoge archeologische waarde is, maar niet kan worden behouden. Tijdens een archeologische opgraving wordt zoveel mogelijk informatie over het verleden uit de grond gehaald. Opgraven kan maar één keer en derhalve is het dus van groot belang dat het adequaat gebeurt. Onze erkende archeologen hebben jarenlange ervaring en zijn getraind in projectmanagement van grote(re) onderzoeken. Bij het archeologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de modernste apparatuur, wat naast tijdswinst ook een duidelijke accuratesse oplevert. Ook bij grote(re) en complexe projecten zal daarmee de voortgang en instandhouding van uw plannen worden gegarandeerd.

Vlakdekkende opgraving

U bent hier:

f m