• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Proefputten

In een archeologienota kan gekozen worden voor proefputten als een vorm van verder vooronderzoek. In tegenstelling tot proefsleuven, die eerder een ruimtelijk inzicht van de vindplaats zullen geven, hebben proefputten voornamelijk tot doel een goed beeld te geven van de stratigrafische opbouw van het gebied. De keuze voor deze vorm van vooronderzoek hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld de grootte van het te onderzoeken gebied, complexiteit van de verticale stratigrafie, soort onderzoek, enzovoort.

Met de aanleg van één of meerdere proefputten wordt informatie verzameld over een archeologische vindplaats. In zo’n proefput, die tot op de onverstoorde bodem wordt uitgegraven, bestuderen we vooral de gelaagdheid van de bodem. Verder worden sporen en vondsten gedocumenteerd en geborgen en er worden grondmonsters genomen. Na afronding van het onderzoek worden de bevindingen gepresenteerd in een helder rapport, met een advies over de keuze voor vrijgave van het terrein, dan wel voor opgraving of ander vervolgonderzoek.

U bent hier:

f m