• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

Een nederzetting in Wilrijk!

26-03-2019: Paalsporen van een huis uit de 12e/13e eeuw gevonden

Onlangs heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in de oude kasteeltuin van Hof ter Beke in Wilrijk mogen graven. Onder de geroerde grond werd nog een mooi volmiddeleeuws, bootvormig huis aangetroffen. In de paalsporen en de mogelijke erfgreppel die rond het huis liep, werden slechts een gering aantal vondsten teruggevonden. Het zogenaamde Mayenaardewerk en het Kempisch aardewerk dateren de plattegrond in de 12e, eerste helft 13e eeuw. Eerder werd tijdens het proefsleuvenonderzoek door de VUhbs ook al Rijnlands roodbeschilderd aardewerk gevonden. Een 12e-eeuwse datering lijkt dus aannemelijk.

Daarnaast werden ook verschillende spiekers of hooiopslagplaatsjes, bijgebouwen, een kringgreppel en enkele kuilen teruggevonden. Het aardewerk in de kuilen geeft een datering in de IJzertijd (800-50 v. Chr.). Tijdens het onderzoek hopen we verder te weten te komen welke structuren bij welke periode horen en of daar ook onderscheid in gemaakt kan worden. Daarnaast wordt ook ingezet in enerzijds het dieet van de inwoners en anderzijds de reconstructie van hun leefomgeving uit de desbetreffende periodes.

Concluderend hebben we eindelijk het bewijs van een nederzetting in Wilrijk. 

 

Wilrijk Terbekehof © VEC

Wilrijk Terbekehof © VEC

 

U bent hier:

f m