• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

Een nederzetting uit de Metaaltijden aan de Perelaarstraat in Mechelen

09-05-2019: Plattegronden van een huis en bijgebouwtjes aangetroffen

Begin april 2019 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in opdracht van Brummo een opgraving uitgevoerd ter hoogte van ons project De Perentuin in de Perelaarstraat, Mechelen.

Tijdens het veldwerk werden verschillende vier- en zespalige kleine bijgebouwen aangetroffen, zogenaamde spiekers. Deze spiekers worden geïnterpreteerd als verhoogde opslagplaatjes voor o.a. hooi, stro of graan. Binnen deze bijgebouwen zijn verschillende oriëntaties te bemerken die verwijzen naar verschillende fases binnen de nederzetting. Een exacte datering voor dergelijke gebouwtjes is moeilijk te geven, aangezien dit soort bijgebouwtjes gebruikt werd over een lange periode, van de Metaaltijden tot in de Middeleeuwen.

Bij dergelijke bijgebouwtjes wordt ook een hoofdgebouw verwacht. Dit hebben we dan ook teruggevonden in de zuidelijke hoek van het plangebied. Helaas is het overgrote deel van de huisplattegrond verstoord door de voormalige bebouwing op het terrein. Toch was het mogelijk een reconstructie te maken en een datering te geven van het hoofdgebouw. 

Lees meer over deze vondsten in de blog van Brummo!

U bent hier:

f m