• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Beveren, KMO-zone Doornpark

In opdracht van de gemeente Beveren voerde het Vlaams Erfgoed Centrum in 2012 een opgraving uit in KMO-zone Doornpark, vooruitlopend op de uitbreiding van het huidige industriegebied. Het archeologisch onderzoek van vondstzone 1 in het zuidelijk deel van het plangebied richtte zich op sporen uit WO I. Het onderzoek in de westelijk gelegen vondstzone 2 richtte zich op een nederzetting uit de Midden IJzertijd.

In zone 1 werden zowel Belgische als Duitse linies aangetroffen. De Belgische linies dateren van het begin van WO I en zijn aangelegd ter verdediging van Antwerpen. Van de linies zijn een schans, verbindingsloopgraven naar het achterland en een geschutstelling aangetroffen. Na de overname door de Duitsers bleven de linies in gebruik en werden ze uitgebreid en vernieuwd. Zo zijn er onder andere enkele bunkers aangelegd. Een uitgebreid loopgravenstelsel uit de Duitse tijd stamt mogelijk nog uit de Belgische periode.

Vondstzone 2 omvatte een nederzettingsterrein uit de Midden-IJzertijd. De nederzetting bestond uit twee tot drie erven. Op twee erven werd een huisplattegrond met enkele bijgebouwen zoals spiekers aangetroffen. Op het derde erf zijn alleen sporen van bijgebouwen gevonden.

De onderzoeksresultaten van dit project zijn gepubliceerd in VEC Rapport 6.

U bent hier:

f m