• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Hoogstraten – Venhoef

In maart 2013 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum een archeologische opgraving uitgevoerd op de locatie Hoogstraten Venhoef. Bij vooronderzoek werd een kringgreppel aangetroffen, hetgeen zou kunnen duiden op de aanwezigheid van een grafveld. De resultaten van de opgraving lieten echter een ander beeld zien. Naast de al bekende kringgreppel zijn er geen andere grafstructuren aangetroffen. Wel is er een deel van een huisplattegrond uit de Bronstijd aan het licht gekomen en een aantal kuilen.

De onderzoeksresultaten van dit projectzijn gepubliceerd in VEC Rapport 5.

U bent hier:

f m