• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Hever, Stationsstraat

Vooruitlopend op de bouw van woningen aan de Stationsstraat in Hever (gemeente Boortmeerbeek) is in opdracht van Matexi in de herfst van 2013 een opgraving uitgevoerd. Bij het archeologisch onderzoek door het Vlaams Erfgoed Centrum zijn resten aangetroffen van bewoning uit de 11e tot de 12e eeuw na Chr. Ook werden de overblijfselen van een grafveld uit de IJzertijd gevonden.

De middeleeuwse bewoningsresten bestonden uit enkele waterputten en sporen van één of twee boerderijen op dezelfde locatie. Tot het grafveld behoren drie kringgreppels, ruim twintig crematiegraven en een groot rechthoekig omgreppeld terrein. Op basis van oversnijding van een van de kringgreppels, de rechthoekige omgreppeling en de crematiegraven kan worden gesteld dat dit terrein langere tijd als grafveld in gebruik is geweest. Het is in verschillende perioden telkens heringericht.

De onderzoeksresultaten van dit project zijn gepubliceerd in VEC Rapport 31.

U bent hier:

f m