• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Aalter, Lostraat

Het VEC assisteerde Ruben Willaert bvba in een opgraving aan de Lostraat in Aalter. Daar zijn huisplaatsen uit de Vroege IJzertijd blootgelegd, compleet met bijgebouwen, kuilen en waterputten.

Spectaculair was de vondst van een stenen gebouw uit de Romeinse periode; het is de eerste keer dat een dergelijk gebouw in het westelijk deel van Vlaanderen wordt aangetroffen. De grote hoeveelheid tegulae (dakpannen) en delen van een hypocaustum (verwarmingssysteem) duiden er op dat het een belangrijk gebouw was, te dateren in de 2e of 3e eeuw. Er werden ook een greppel en een palissade blootgelegd.

Enkele boerderijen en bijgebouwen uit de Romeinse tijd completeren het beeld. Een waterput bleek gevuld met sloopafval van het gebouw. Verspreid over het terrein lagen verschillende graven uit de Romeinse tijd. Ook werd nog een boerderij uit de Middeleeuwen opgegraven. De opgraving, met een oppervlak van 1,7 hectare, levert een belangrijke bijdrage aan onze kennis van de archeologie van westelijk Vlaanderen en de regio rondom Aalter in het bijzonder. Het project werd begeleid door de dienst Ruimte en Erfgoed en de Universiteit van Gent.

De onderzoeksresultaten van dit project zijn gepubliceerd in VEC Rapport 24.

 

U bent hier:

f m