• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Poperinge, Sappenleen

Naar aanleiding van de uitbreiding van het bedrijventerrein Sappeleen te Poperinge voert VEC, in onderaanneming van Ruben Willaert bvba en in opdracht van de WVI, sinds september 2012 een archeologische opgraving uit.

In november 2012 werd een eerste zone afgewerkt. Zodra het weer het toe laat, wordt de tweede fase opgestart.

Op basis van het archeologisch vooronderzoek, in het voorjaar van 2011 uitgevoerd door Antea Group, werden vier zones geselecteerd voor vervolgonderzoek. Tijdens de opgraving wordt nagegaan of de vele Romeinse en Middeleeuwse sporen aan bewoning gekoppeld kunnen worden en wat ze ons kunnen vertellen over de evolutie van het landgebruik.

In een voorafgaand historisch onderzoek, uitgevoerd door @Erfgoedprojecten, is nagegaan wat de functie van dit onderzoeksgebied was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook deze resultaten worden verder onderzocht tijdens de archeologisch opgraving.

U bent hier:

f m