• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Beveren, penitentiair centrum

Vooruitlopend op de bouw van een penitentiair centrum in Beveren-Melsele heeft het VEC in 2011-2012 een opgraving uitgevoerd in opdracht van de Regie der Gebouwen. Dit onderzoek geeft inzicht in de bewoningsgeschiedenis en het landgebruik vanaf de Late Prehistorie tot en met de Nieuwe tijd.

In de Prehistorie is het gebied gedurende twee periodes kortstondig bewoond geweest. Drie spiekers en enkele losse kuilen met aardewerk uit de Midden Bronstijd tonen aan dat er akkerbouw werd gepleegd. Eén van de verbouwde gewassen was emmertarwe. In de IJzertijd lijkt het terrein ook kortstondig bewoond te zijn geweest.

De eerste grootschalige bewoning dateert uit de Romeinse tijd. Er is een nederzetting aangetroffen van tien boerderijen met bijgebouwen, waterputten, kuilen en perceelgreppels. De nederzetting is in de 1e eeuw gesticht en aan het eind van de 2e of begin van de 3e eeuw weer verlaten.

Pas aan het eind van de 12e of aan het begin van de 13e eeuw wordt het terrein weer bewoond. Aan de zuidzijde wordt een nederzetting gesticht die ook weer kortstondig in gebruik was. Nadien kreeg het gebied een agrarische bestemming.

De onderzoeksresultaten van dit project zijn gepubliceerd in VEC Rapport 4.

U bent hier:

f m