• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Zoerle-Parwijs Gevaertlaan

In de gemeente Westerlo heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in augustus 2016 een opgraving uitgevoerd. Ondanks het relatief kleine areaal waar het onderzoek zich heeft plaatsgevonden zijn er sporen aangetroffen uit de Brons- en IJzertijd. Het betreft hier sporen van bewoning in de vorm van huisplattegronden en een kleine graanschuur. Daarnaast zijn er restanten van zogenaamde langbedden aangetroffen en een aantal crematiegraven. Ook op een later tijdstip is er bewoning geweest binnen het plangebied. Sporen van een meerfasige middeleeuwse nederzetting, die gedateerd kan worden van de 10e tot 13e eeuw, representeren vermoedelijk het begin van de huidige bewoning van Zoerle-Parwijs.

U bent hier:

f m