• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Rotselaar, Molenstraat- Wijngaard

Voorafgaand aan een verkaveling was ongeveer een hectare geselecteerd om opgegraven te worden. Tijdens het onderzoek, dat in maart 2016 werd uitgevoerd, werden talrijke vondsten gedaan. Het terrein bleek bewoond geweest te zijn in de Bronstijd. We hebben uit deze periode drie huisplattegronden, kuilen en enkele bijgebouwen en spiekers gevonden. De kuilen leverden veel aardewerk op.

In de Volle Middeleeuwen is het terrein opnieuw in gebruik genomen, nu vooral voor ambachtelijke activiteiten. We hebben veel hutkommen gevonden met daaromheen nog een groot aantal kuilen. Zeer bijzonder is de grote hoeveelheid maal- en molenstenen dat uit deze sporen afkomstig is. We hebben zeker 25 individuele stenen geborgen. Wellicht stonden hier de voorlopers van de huidige molen langs de Dijle.

 

 

 

U bent hier:

f m