• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Beringen en Zonhoven

In juni-juli 2015 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in Beringen, Schrikheidestraat, en Zonhoven, Nieuwstraat, een gelijksoortig onderzoek uitgevoerd. Het betrof hier locaties waarbij een verwachting was op de aanwezigheid van lithische sites. Om deze mogelijke sites op te sporen was een driefasig onderzoek voorgeschreven door het Onroerend Erfgoed. De eerste fase behelsde een landschappelijk booronderzoek waarbij de opbouw van de bodem in kaart werd gebracht. Op basis van deze gegevens werden locaties geselecteerd waar een archeologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden. Bij dit archeologisch booronderzoek was het doel het aantreffen van lithisch materiaal in de boor. De derde fase was het proefsleuvenonderzoek om de mogelijke sites met grondsporen eveneens op te sporen.

Op de locatie in Beringen zijn helaas geen archeologische resten aangetroffen. De locatie in Zonhoven heeft wel een lithische site opgeleverd die gewaardeerd is door middel van een proefput. Deze site is inmiddels opgegraven door een ander bureau. De proefsleuven hebben geen behoudenswaardige resten opgeleverd.

De onderzoeksresultaten van deze projecten zijn gepubliceerd in VEC Rapport 37 en 44.

 

 

U bent hier:

f m