• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Vorselaar, Van de Wervelaan

In de zomer van 2015 voerde het Vlaams Erfgoed Centrum een opgraving uit aan de Van de Wervelaan te Vorselaar, voorafgaand aan een verkaveling. In twee zones werd bijna 2 ha onderzocht.

In de noordelijke zone werden op een hoger gelegen deel van het terrein sporen uit de Romeinse tijd gevonden. Het gaat om drie huisplattegronden met potstal. Rondom de huizen zijn drie waterputten, een kuil en mogelijk nog een bijgebouw aangetroffen.

Richting het lager gelegen gebied hebben we drie concentraties met paalsporen gevonden. Vermoedelijk liggen hier verschillende huisplattegronden uit de Late IJzertijd. Ook zijn enkele spiekers herkend. Bij een van de sporenclusters lag ook een waterput.

In de zuidelijke zone zijn met name sporen uit de IJzertijd gevonden, waaronder een huisplattegrond en enkele spiekers. Bij het erf hoorde ook een waterput, waarin we een houten ladder hebben gevonden, een zeer bijzondere vondst!

Lees meer over het onderzoek in het tijdschrift Signa, nummer 5 - vanaf pagina 73.

U bent hier:

f m