• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Steenokkerzeel, Sterckxstraat

Ruben Willaert bvba voerde met medewerking van het Vlaams Erfgoed Centrum een opgraving uit aan de Sterckxstraat in Steenokkerzeel, op een locatie waar een rioolzuiveringsinstallatie is gepland.

Het onderzoek leverde sporen op uit de Vroege Middeleeuwen en vermoedelijk Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Uit de Vroege Middeleeuwen stamt een akkercomplex met een groot aantal elkaar overlappende spiekers (opslagschuurtjes) en kuilen. Heel bijzonder is dat hier vijf personen zijn begraven, waarschijnlijk volgens de Christelijke traditie.

Een groot deel van het terrein is vergraven voor de winning van zandsteen. Dit is zowel in de 15e of 16e eeuw gewonnen als in de 18e en 19e eeuw. In de eerste fase gaat het om dagbouw met winning kort onder het maaiveld; in de tweede fase om grote, rechthoekige kuilen tot wel 3 meter diep. Zandsteen werd in deze periode vooral gewonnen voor de opbouw van dijken in Nederland.

De resultaten van dit project zijn gepubliceerd in VEC Rapport 15.

U bent hier:

f m