• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Mortsel, Roderveldlaan

In juni 2013 voerde het Vlaams Erfgoed Centrum een opgraving uit langs de Roderveldlaan in Mortsel. Hierbij werden twee grafmonumenten uit de Bronstijd en een Romeins erf met woonhuizen, bijgebouwen, waterputten en greppels blootgelegd.

De twee grafmonumenten zijn niet gelijktijdig in gebruik geweest. De oudste was een grote grafheuvel, omgeven door een dubbele gracht en met een diameter van 27 meter. Helaas zijn de crematieresten niet bewaard gebleven. In later tijd werd dit grote monument vervangen door een kleiner exemplaar.

In de Romeinse periode waren deze grafmonumenten niet meer zichtbaar; de greppels van het Romeinse erf sneden er dwars door. Op basis van het gevonden aardewerk en de constructie van de woonhuizen kan de bewoning gedateerd worden tussen de tweede helft van de 1ste eeuw en het einde van de 2e eeuw. Bij twee van de vier waterputten is de beschoeiing van de schacht goed bewaard gebleven. Deze bestond uit gevlochten twijgen tussen ingeheide paaltjes.

Het is uitzonderlijk dat dergelijke archeologische sporen aangetroffen worden in een sterk verstedelijkt gebied. De resultaten leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan de archeologische kennis van de regio.

De resultaten van dit project zijn gepubliceerd in VEC Rapport 12.

U bent hier:

f m