• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Kampenhout, Tritsstraat

In de zomer van 2012 voerde het Vlaams Erfgoed Centrum een opgraving uit aan de Tritsstraat in Kampenhout, voorafgaand aan de bouw van tachtig nieuwe woningen.

Er zijn sporen uit verschillende perioden aangetroffen; uit de Bronstijd, de IJzertijd, de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Bij de Brons- en IJzertijd gaat het vooral om bewoningssporen, waaronder acht huisplattegronden. Ook is er een crematiegraf gevonden uit de Bronstijd.

Bijzonder zijn de sporen van een zandsteenontginning. Het is de eerste keer dat dit soort sporen archeologisch kon worden onderzocht. Het gaat bij de ontginningen op dit terrein om dagbouw, waarbij de zandsteen in kuilen werd gewonnen. De zandsteen is van een matige kwaliteit, en heeft een geringe dikte. Het is in de 15e en 16e eeuw gebruikt als funderingsmateriaal voor huizen in de omgeving en als grondstof voor mortel.

In de tweede helft van de 19e eeuw werd hier witloof geteeld, een streekproduct. Tijdens de opgraving zijn een aantal kuilen aangetroffen waarin kacheltjes hebben gestaan voor de verwarming van de witloofplanten.

Dit onderzoek is afgerond. De onderzoeksresultaten van deze opgraving zijn gepubliceerd in VEC Rapport 1.

U bent hier:

f m